มารยาทเบื้องต้นในการใช้สระว่ายน้ำ

courtesy

สระว่ายน้ำจัดว่าเป็นสถานที่ออกกำลังกายส่วนรวมที่มีคนใช้บริการหลายคน ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำของสถานศึกษา สระว่ายน้ำเอกชน หรือ สระว่ายน้ำของคอนโด โรงแรมเป็นต้น ซึ่งการจะเข้าไปใช้สระว่ายน้ำนั้นควรที่จะเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับของการใช้สระว่ายน้ำเบื้องต้นด้วยมีอะไรบ้าง

เครื่องแต่งกายต้องพร้อม

เรื่องแรกเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายที่เราต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำที่ต้องเป็นชุดว่ายน้ำเท่านั้น และหมวกว่ายน้ำที่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ส่วนแว่นตากันน้ำอันนี้ไม่บังคับ นอกจากเครื่องแต่งกายแล้ว การลงสระก็ไม่ควรที่จะใส่ชุดชั้นในด้วย อันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบแต่จริงๆ ไม่ควรใส่

ความพร้อมด้านร่างกาย

ต่อมาเป็นเรื่องของร่างกายที่ก่อนจะลงสระน้ำต้องเช็คความพร้อมของตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากเราต้องใช้สระกับคนหมู่มาก เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อต้องดูแลให้ดี หากตัวเรามีบาดแผลก็ไม่ควรลงสระ เพราะเชื้อโรคในบาดแผลอาจจะปนเปื้อนกับน้ำไปติดคนอื่นได้ หรือหากเป็นหวัด ก็ควรงดเว้นไม่งั้นจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่น

courtesy-

การใช้บริการสระว่ายน้ำ

มาที่เรื่องของการใช้บริการสระว่ายน้ำกันบ้าง เราไปใช้บริการสระว่ายน้ำก็ควรจะใช้บริการสระว่ายน้ำอย่างมีสติ อย่างแรกที่เรามักเห็นประจำเลย นั่นคือ การกระโดดสระว่ายน้ำ หากกระโดดบริเวณจุดออกตัว หรือ สปริงบอร์ด ก็นับว่าถูกต้อง แต่หากกระโดดเองอันนี้ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้ลื่นล้มได้(ควรขึ้นลงบริเวณบันไดที่จัดไว้ให้มากกว่า) รวมถึงการวิ่งเล่นกันบริเวณริมขอบสระด้วยอันนี้ไม่ควร ส่วนใครที่ยังว่ายน้ำไม่แข็ง ก็ไม่ควรว่ายน้ำไปเล่นตรงบริเวณที่ลึกมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการจมน้ำได้ อีกเรื่องก่อนลงสระควรจะอาบน้ำชำระร่างกายให้เรียบร้อยก่อน

มารยาทของผู้ติดตาม

บางครั้งการว่ายน้ำอาจจะมีการนำผู้ติดตามเข้ามาด้วย เช่น เพื่อน หรือผู้ปกครอง ซึ่งคนเหล่านี้เองก็ต้องปฏิบัติตามกฎของสระว่ายน้ำด้วย เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือ หนึ่งเรื่องของสัตว์เลี้ยงไม่ควรนำเข้ามาบริเวณสระ สองไม่ควรเดินเข้าไปใกล้บริเวณสระ(เพื่อความปลอดภัยไม่ตกสระ) สามเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มไม่ควรนำเข้ามาในบริเวณสระ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(เพื่อป้องกันอาหารหกหล่นใส่สระว่ายน้ำ) สี่ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ รวมถึงมาตรการอื่นของสระที่ผู้ติดตามควรปฏิบัติตามเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของทุกคนที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำนั่นเอง